Vådrumsmaling

Vådrumsmaling

Produktbeskrivelse

 • Flügger Vådrumsmaling
 • Halvmat overflade med tydelig glans.
 • Anbefales til overflader som udsættes for specielt høje funktionelle krav, hvor der forekommer skiftende fugt og vandpåvirkning, tilsmudsning og brugsbetinget slid.
 • Tåler rengøring med vand, rengøringsmiddel, børste og klud.
 • Indgår i Flügger vådrumsbehandling ved opsætning af glasvæv/glasfilt med Flügger Vådrumsgrund.

Særlige egenskaber

 • Stor slidstyrke og meget rengøringsvenlig overflade
 • Til slutbehandling i vådrum
 • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Badeværelse, toilet og lignende vådrum.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Kalk og sæberester fjernes med Fluren 33.
 • Hårde, glatte underlag matslibes.
 • Revner, huller og ujævnheder spartles med egnet fuge/spartelmasse.
 • Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.
 • Glasvæv/glasfilt opsættes og overrulles med Flügger Vådrumsgrund.
 • Påfør 2 gange vådrumsmaling. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel, rulle eller sprøjte
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
0 time
Genbehandlingstør:
0 timer
Gennemhærdet:
0 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Belast overfladen med forsigtighed og undgå direkte vandpåvirkning før malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Tekniske data
Acrylmaling
Fortynding
Vand

Version

24-06-2019