Window

Window

Flügger Wood Tex er en serie af vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse

Halvblank fyldig dækkende vinduesmaling. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Hård overflade
  • Tørrer hurtigt
  • Maksimal holdbarhed

Anvendelse

På inddækninger, vinduer og døre.
Kan i forbindelse med behandling af vinduer og døre også anvendes på den indvendig side. Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.
Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering.
Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
Nyt eller bart afrenset træ behandles med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
Overflader behandlet med grundolie kan grundmales med Flügger 02 Wood Tex Grundmaling for maksimal beskyttelse.
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.
Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Kontakt mod anden overflade inden malingen er gennemhærdet kan forårsage klæbning
Kontakt mod blødgjort PVC-tætningsliste forårsager klæbning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Halvblank fyldig og dækket overflade.
Forventet holdbarhed 8 år.
Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse, dækkende
Glans
40,Heldækkende,Halvblank
Massefylde (kg/liter)
1.25
Vægt %
46
Vol %
37
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Min. +5°C
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer)
1
Genbehandlingstør (Timer)
4
Gennemhærdet (Dage)
28
Fortynding
Vand
10
Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Version

august 2020