Wood Tex Grundmaling

Wood tex grundmaling

Produktbeskrivelse

 • Flügger Wood Tex Grundmaling beskytter ekstra mod fugt og er særlig velegnet hvor der stilles store krav på grund af fugt- og vandpåvirkning.
 • Flügger Wood Tex Grundmaling har et højt indhold af olie og tørstof, der sikre god vedhæftning.
 • Indeholder aktive stoffer der minimerer risikoen for mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.
 • Flügger Wood Tex Grundmaling indgår i systembehandlingen "Wood Tex", og anvendes som Under Coat udvendigt på nye og tidligere behandlede lyse træarter, herunder tryk- og vakuumimprægneret træ.

USP/særlige egenskaber

 • Danner barriere mod fugtindtrægning
 • Sikrer god vedhæftning til overfladebehandling
 • Anvendes på nye og tidligere behandlede lyse træarter

Planlæg - Anvendelse

 • Anvendes som Under Coat.
 • På nye og tidligere behandlede lyse træsorter, herunder tryk- og vacuumimprægneret træ.
 • På bygningskonstruktioner som tagudhæng, gavlbeklædninger og træfacader.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) høvlet flade ude
8-9
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flade ude
6-7
Glans
2 Helmat glans

Klargør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt, velkonstrueret og tidligere malebehandling skal være bæredygtig.

Rengøring / vask før maling
Forvitret overflade, løse malingslag og nedbrudt træ skal være grundigt afrenset.

Grunding

Sugende underlag
Grund bart og forvitret træ med Flügger Wood Tex Grundingsolie
Gennemslag

Påfør - under behandling

Påføring
Omrøres før brug. Påføres i et jævnt lag.

Anbefalet værktøj
Brug pensel

Påføringstemperatur
Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning. Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
4 timer
Genbehandlingstør:
16 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

Vedligeholdelse (vaskbarhed, periodisk rengøring)

 • Sørg for der ikke kan samle sig vand på den behandlede overflade

Tips

 • Arbejd grundmalingen godt ned i træet

OBS/Begrænsninger

 • Fugtindhold i træ inden malebehandling må maks. være: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Tekniske data

Produkttype
Vandig pigmenteret alkydolie-grundmaling til træ
Massefylde (kg/liter)
128
Vægt %
57
Vol %
45
Fortynding
Vand

Version

Ny 31-12-2013