Wood Tex Oliemaling V

WT OLIEM V

Produktbeskrivelse

 • Flügger Wood Tex Oliemaling V giver en maksimal UV-beskyttelse, der sikre glans og kulør holdbarhed.
 • Halvblank, fyldig, smuds- og vandafvisende overflade. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
 • Flügger Wood Tex Oliemaling V indgår i systembehandlingen "Wood Tex" og anvendes som Top Coat på nye og tidligere behandlede lyse træarter, herunder tryk- og vakuumimprægneret træ.

USP/særlige egenskaber

 • Halvblank, fyldig overflade med ekstra lang holdbarhed
 • Høj dækkeevne
 • Til træfacader og husgavle

Planlæg - Anvendelse

 • Bruges udendørs som Top Coat.
 • På nye og tidligere behandlede lyse træsorter, herunder tryk- og vacuumimprægneret træ.
 • På bygningskonstruktioner som tagudhæng, gavlbeklædninger og træfacader.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) høvlet flade ude
8-10
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flade ude
6-8
Glans
50 Halvblank glans

Klargør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt, velkonstrueret og tidligere malebehandling skal være bæredygtig.

Rengøring / vask før maling
Forvitret overflade, løse malingslag og nedbrudt træ skal være grundigt afrenset.

Grunding

Sugende underlag
Grund bart og forvitret træ med Flügger Wood Tex Grundingsolie
Gennemslag

Påfør - under behandling

Påføring
Påfør 1-2 gange. Størst holdbarhed opnås ved 2 påføringer.

Anbefalet værktøj
Brug pensel

Påføringstemperatur
Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning. Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
6 timer
Genbehandlingstør:
8 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

Vedligeholdelse (vaskbarhed, periodisk rengøring)

 • Sørg for der ikke kan samle sig vand på den behandlede overflade

Tips

 • Hvis du holder pause, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring
 • Arbejd træbeskyttelsen godt ned i træet
 • Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning.

OBS/Begrænsninger

 • Fugtindhold i træ må maks. være 12 % ± 3 på vinduer og døre, og 18% på udhæng hegn og beklædning

Tekniske data

Produkttype
Alkydoliemaling, vandig
Massefylde (kg/liter)
1,24
Vægt %
50
Vol %
36
Fortynding
Vand

Version

Ny 31-12-2013