Regler vedrørende faremærkning på kemiske blandinger

Efter 1. juni 2017 må der ikke sælges eller professionelt anvendes produkter med gammel faremærkning (symboler)

Professionelle brugere, som har produkter med gammel mærkning skal ommærke, destruere, eller på anden sikre at deres medarbejdere modtager nødvendig information (Se mere på www.arbejdstilsynet.dk)