Flügger genåbner for salget af løsninger til gipspladesamlinger

Flügger valgte kort før jul at stoppe alt salg af spartel og remser på grundet usikkerhed om årsagen til problemer med spartling af gipspladesamlinger. I perioden fra før jul og frem til nu har Flügger gen-nemført en række tests og analyser for at afdække de mulige årsager til, at gipstapen slipper i kanter-ne enkelte steder efter spartling. 

Disse tests og analyser har påvist, at spartelprodukterne ikke er fejlbehæftede, men at forholdene hvorunder de anvendes, har afgørende betydning for, om behandlingen ender med et godt resultat. Flügger konkluderer, at hvis underlaget er tørt, og forholdene omkring temperatur og luftfugtighed (tørrebetingelser) er korrekte, vil behandlingen virke efter hensigten. Derfor genåbner Flügger nu for salget af løsninger til gipspladesamlinger. Samtidig har vi præciseret anvisningen for brug af produk-terne. 

Sådan har vi testet produkterne
Flügger har gennemført tests og analyser både internt og eksternt under forskellige forhold for at ska-be en realistisk gengivelse af de forhold, som produkterne anvendes under. Vores tests og analyser har omfattet flere produkter, varierende temperaturer, varierende luftfugtighed samt forskellige påfø-ringsmetoder.

Disse forhold påvirker slutresultatet  
Det øgede tidspres i byggeriet, kombineret med variabler som temperatur og luftfugtighed, har stor betydning for kvaliteten af det endelige arbejde. Byggetempoet er i mange tilfælde skruet op sam-menholdt med tidligere, og ofte er der fugtigt og koldt i bygningerne, hvorfor den vigtige tørreproces forceres med radiatorer og varmekanoner, så der bliver meget varmt og tørt. 
Vores analyser og tests viser, at udsving i varme, kulde, fugt, samt tør luft i forskellige ugunstige kombinationer har store, negative konsekvenser for det endelige resultat. 

Udfordringer man ofte ser på grund af lav luftfugtighed og høj temperatur er f.eks.: 

  • Kort åbentid, vanskelig bearbejdning
  • Kantslip
  • Delaminering
  • Revnedannelser

Udfordringer man ofte ser på grund af høj luftfugtighed og lav temperatur er f.eks.:

  • Lang tørretid
  • Blære og buler i sparteltapen
  • Dårlige slibeegenskaber på spartelmassen
  • Efterfølgende svind og synlige spartelsamlinger


Desuden er det af afgørende betydning, at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt. Det at spart-le gipsplader kræver håndelag og håndværksmæssige kvalifikationer, og det har stor betydning for et godt resultat, at det gøres korrekt.

På linje med andre leverandører i branchen har Flügger derfor valgt at opdatere arbejdsanvisningen med en præcisering af kravene til udførslen af arbejdet.

Arbejdsanvisningen findes her


Løsninger til gipspladesamlinger tilbage på hylderne
Da produkterne ikke er fejlbehæftede genåbner Flügger således for salget af løsninger til gipsplade-samlinger med en præciseret arbejdsanvisning.

Varenr.: Produktnavn:
30100 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 23m
30101 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 76m
30102 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 150m
   
29912 Flügger Sandplast 696 Joint Filler_10 L
71779 Flügger Sandplast LB_firk 12 L
76576 Flügger Sandplast LB Light Bazooka Bucket_15 L
77172 Flügger Sandplast LB Bazooka Bag_15 L
Flügger arbejder fortsat på at styrke produkternes egenskaber
Det er Flüggers klare målsætning hele tiden at sikre tidssvarende produkter og løsninger til malerfa-get, og derfor vil vi løbende arbejde på at styrke vores produkter i takt med den udvikling, markedet tager. Som tidligere meddelt arbejder Flügger p.t. på at gøre vores spartelprodukter til gipspladesam-linger endnu mere tolerante, så disse i større grad kan modstå de oplevede udfordringer. Vi forventer i den forbindelse at have et mere tolerant produktprogram til gipspladesamlinger klar i slutningen af januar.  

Spørgsmål
Har du spørgsmål til denne information kontakt Teknisk Support, 76 30 33 80