Produktinformation om Flutex 7S

Flügger har udført en række tests og analyser af produktet Flutex 7S, da få kunder har meddelt os, at produktet klæber uhensigtsmæssigt. Der er ikke påvist fejl ved produktet, og vores undersøgelser og tests viser, at Flutex 7S fungerer efter hensigten.

Få kunder har meddelt os, at produktet 7S klæber uhensigtsmæssigt, i en længere periode efter det er blevet anvendt. Flügger har besigtiget projekterne og har ligeledes i disse tilfælde konstateret klæbende overflader. For at afklare årsagen til dette, har Flügger udført en række tests og analyser. Disse har ikke påvist fejl ved produktet men har understreget, at Flutex 7S fungerer efter hensigten, når det anvendes korrekt.

Vores undersøgelser viser, at problemet opstår, hvis underlaget, hvorpå produktet påføres, har et for højt indhold af fugt. Højt indhold af fugt i underlaget kan indebære, at Flutex 7S blødgøres, hvorved den klæbende effekt kan opstå.

I takt med at underlaget udtørrer, forsvinder den klæbende effekt. Reoler eller andet, der er blevet monteret på de malede overflader, mens malingen var klæbende, kan vise sig vanskelige at fjerne – også efter endt udtørring.

Dette skal du være opmærksom på, når du vælger maling
Underlag i byggeri indeholder en vis mængde fugt, men for at få et optimalt resultat, er det afgørende, at mængden af fugt i underlaget ikke overstiger anbefalingerne i BR15 - Vejledning om håndtering af fugt i byggeri samt Bygningsreglementet. Vi anbefaler, at du altid overholder disse retningslinjer. Vær dog opmærksom på, at visse af vores produkter er mere tolerante overfor fugt i underlaget end andre. En tommelfingerregel er, at jo lavere glans malingen har, des mere tolerant vil malingen være overfor fugt. 

Vi henviser som altid til arbejdsanvisning og produktdatablade for korrekt anvendelse af vores produkter. Flügger har produkter til alle forhold og hjælper dig som altid gerne med råd og vejledning om det rigtige valg. 

Vi hører gerne fra dig
Vores analyser har vist, at Flutex 7S fungerer efter hensigten, og vi har heller ikke modtaget dokumentation for, at der noget galt med produktet. Indtil resultaterne af analyserne lå klar, har Flügger pr. kulance kompenseret få kunder, men på baggrund af disse resultater kan vi ikke fremadrettet kompensere kunder, som eventuelt oplever tilsvarende problemer. 

Flügger er malerfagets leverandør, og for os er det yderst vigtigt, at vores kunder har tiltro til både os og vores produkter. Vi beder dig derfor kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har udfordringer med vores produkter, herunder naturligvis også Flutex 7S – kun på den måde kan vi i fællesskab sikre, at Flügger til stadighed udvikler produkter, der lever op til de aktuelle betingelser i malerbranchen. 

Produktfakta om Flutex 7S
Flutex 7S er en fyldig maling, der især anvendes til vægge og lofter fx i kontorer, opholdsrum og gangarealer, hvor overfladen udsættes for tilsmudsning og/eller slid. 
Malingen er ikke egnet til vådrum. 
Malingen er nem at påføre, stænker ikke og er vaskbar.