Fredede og bevaringsværdige bygninger

Hos Flügger yder vi vejledning ifm. istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, som forudsætter traditionelle materialer til at bevare det originale og oprindelige så godt som muligt. Der findes 9.000 fredede og 300.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark. Flügger Bevaringskoncept er traditionelle produkter sat sammen med moderne produkter udviklet til bevaringsværdige bygninger.

Typiske udfordringer

1
Fokus på at bevare det originale

Fokus på at bevare det originale

Det handler især om at kunne renovere med respekt for det oprindelige, hvilket stiller krav til både faglighed og materialevalg.

2
Behov for ekspertvejledning?

Behov for ekspertvejledning?

Når det ikke er hverdagsopgaver, er det vigtigt at have ekspertviden og mulighed for sparring lige ved hånden.

3
Prestige og bevågenhed i centrum

Prestige og bevågenhed i centrum

At være med til at bevare dansk kulturarv giver prestige, men også ekstra fokus på og dermed behov for, at alt er i orden.

Cases

Flügger har været med til at renovere og istandsætte en lang række projekter inden for fredede bygninger. Her har vi samlet relevante cases.

Lindenborg Slot

Dragsholm Slot

Historisk ejendom på Vesterbrogade

Domus Medica

Mere om fredning og bevaring

  1. Mere hos Slots- og kulturstyrelsens om fredning og bevaring på slks.dk/bygningsfredning
  2. Er huset fredet eller bevaringsværdigt? Spørg kommunen eller tjek slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/kulturarvsdatabaserne/fredede-og-bevaringsvaerdige-bygninger/
  3. Vejledning om bygningsbevaring: bygningskultur.dk / slks.dk/ / klikethaandvaerk.dk / bev.dk