Facade Beton /globalassets/inriver/resources/24406_facade-beton_07_10l_facade-bet-789881.jpg?1c9b0dee

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

3 L
759,00 kr. / stk
CE
0,75 L
279,00 kr. / stk
CE
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Mat, diffusionsåben 100% acryl facademaling, som giver en meget kulørbestandig og robust overflade. Forventet holdbarhed 15 år.
Giver en overflade som beskytter beton mod nedbrydning. Tåler højtryksrensning: Maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemp. maks. 30 °C. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Mat og maksimal vejrbestandig
  • Beskytter beton mod nedbrydning
  • Meget kulør bestandig

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P273) Undgå udledning til miljøet.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Puds

Beton

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Mat og maksimal vejrbestandig
  • Beskytter beton mod nedbrydning
  • Meget kulør bestandig
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data