Flutex 5 /globalassets/inriver/resources/14743_flutex-5_10l_flutex-5.psd

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

10 L
999,00 kr. / stk
Miljømærket se/044/002
5 L
659,00 kr. / stk
Miljømærket se/044/002
3 L
459,00 kr. / stk
Miljømærket se/044/002
0,75 L
199,00 kr. / stk
Miljømærket se/044/002
0 kr.
Væg- og loftmaling
Mat væg- og loftmaling. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og brugsbetinget slid.
  • Væg- og loftmaling
  • Afdæmpet glans
  • Robust overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Væg- og loftmaling
  • Afdæmpet glans
  • Robust overflade
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data