Spar
40%
Træolie Classic 1 /globalassets/inriver/resources/43615_woodtex_classic_woodoil_p7_3l.psd

Varianter

10 L
839,40 / stk Førpris 1.399,00 kr. / stk
Tilbuddet gælder indtil 29-09-2021
3 L
323,40 / stk Førpris 539,00 kr. / stk
Tilbuddet gælder indtil 29-09-2021
0,75 L
149,40 / stk Førpris 249,00 kr. / stk
Tilbuddet gælder indtil 29-09-2021
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Oliebaseret træolie til træterrasser, stakitter og havemøbler
Klassisk træolie som minimerer fugtoptag. Pigmenteret træolie beskytter bedst mod solens skadelige UV-stråler. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Fremhæver træets åretegning
  • Giver glød til træværket
  • Minimerer fugtoptag

Område

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Fremhæver træets åretegning
  • Giver glød til træværket
  • Minimerer fugtoptag
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data