Vådrumsmaling /globalassets/inriver/resources/vmal.png
Halvmat vådrumsmaling.
Anvendes jfr. gældende lovgivning og bekendtgørelser om krav til underlag, ydeevne og vand- og damptæthed. Anbefales til overflader som udsættes for specielt høje funktionelle krav, hvor der forekommer skiftende fugt og vandpåvirkning, tilsmudsning og brugsbetinget slid. Indgår i Flügger vådrumsbehandling. Tåler rengøring med vand, rengøringsmiddel, børste og klud.
  • Stor slidstryrke og meget rengøringsvenlig overflade
  • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen
  • Slutbehandling i vådrum

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 3 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 16 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Finish

Halvmat, 30

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Stor slidstryrke og meget rengøringsvenlig overflade
  • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen
  • Slutbehandling i vådrum
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data