Diffusionsåben maling

Diffusionsåben maling sikrer, at overfladen kan ånde efter du har malet, så der ikke ophobes fugt og opstår afskalninger eller skader under malingslaget.

Denne særlige egenskab ved diffusionsåben maling er en afgørende faktor, for at opnår et optimalt og holdbart resultat, især når du maler udendørs.

Læs mere om diffusionsåben maling her.

Rum/Bygning
Rum/Bygning
Produkttype
Produkttype
Overflade
Overflade
Område
Område

Hvad er diffusionsåben maling?

For at forstå betydningen er det vigtigt at huske at vand kan have tre forskellige tilstandsformer, henholdsvis is, flydende vand og vanddamp.

Når en maling er diffusionsåben, betyder det nemlig, at malingen er åben overfor vanddamp, også selv om den er i stand til at beskytte underlaget imod flydende vand.

Det gør at malingen ikke virker som en ”tæt” membran, med risiko for at der ophobes fugt i bygningen.

Diffusionsåben facade maling og  træbeskyttelse

Damptrykket i en bygning sker altid indefra og ud og derfor er evnen til diffusion en uhyre vigtig egenskab, når man maler udendørs træværk og mineralske facader.  

Det betyder nemlig at fugt indefra kan passere og at fugt fra nedbør og kondens ikke ophobes i underlaget.

Flügger sælger et bredt sortiment af diffusionsåben facademaling og træbeskyttelse som du trygt kan anvende.

Alle produkter i Flügger Facade serien og Flügger Wood Tex serien er diffusionsåbne.

Hvad med vægge og gulve i kældre?

Sunde, tørre kældervægge og betongulve kan males med diffusionsåbne produkter.

Alle vores vandige vægmalinger tilstrækkeligt diffusionsåbne men, man kan med fordel vælge så mat en maling som mulig.

På tørre kældergulve kan du anvende vores acryl, PU eller Epoxy gulvmaling, som alle er diffusionsåbne.

Der må ikke være risiko for opstigende grundfugt eller vandtryk fra terræn og deraf følgende saltudfældninger. Hvis der er det, så skal du vælge kalk eller cementpulvermaling.

I praksis betyder det, at der er en betydelig risiko for at male kældervægge og kældergulve i den gamle boligmasse hvor betonen ofte er mere porøs og fugtsikringen utilstrækkelig eller direkte dårlig.

Vigtigt at vide og huske

Det er dog vigtigt at huske at diffusion alene kan ske, når vand forekommer i dampform.

Flydende vand derimod fordamper først når det varmes og omdannes til vanddamp og så er der risiko for at skaden allerede er sket.

Det er altså vigtigt at vide, at er der grundlæggende udfordringer med vand og fugt i facader, sokler eller træværk, så kan du ikke male dig ud af problemet, selvom du anvender en diffusionsåben maling.

Derfor er det også helt afgørende at bygningsdele og konstruktioner er vel konstrueret og godt beskyttet imod opfugtning og gennemvædning fra flydende vand.

På den måde er det en forudsætning for alt malerarbejde, at underlaget er og forbliver tørt og at der ikke tilføres vand igennem utætte sokler, porøse kældervægge, revner i puds, murværk, ubeskyttet endetræ m.v.

Det samme gælder indendørs og ikke mindst på kældervægge og kældergulve.

Hér kan en diffusionsåben maling heller ikke redde en syg konstruktion, som konstant bliver tilført vand omgivende terræn eller opstigende grundfugt.

Derimod kan valg af diffusionsåben maling medvirke til at forebygge, at der opstår skader på sunde konstruktioner og underlag.