Offentlige bygninger

Malearbejdet på hospitaler og institutioner spiller en stor rolle i forhold til at sikre robuste og rengøringsvenlige overflader. Og samtidig skal det også bidrage til og spille sammen med indretning og arkitektur.

Typiske udfordringer

1
Krav om miljødokumentation

Krav om miljødokumentation

Der er som regel eksplicitte krav om grundig miljødokumentation i denne type projekter. At kunne leve op til dette, stiller krav til leverandørene af materialer og udstyr.

2
Funktion og æstetik

Funktion og æstetik

Projekterne kræver meget af materialevalget, fordi der både er et stort slid på lokalerne og ønske om så rengøringsvenlige overflader som muligt. Samtidig spiller farvesætning og æstetik en stor rolle.

3
Priser fastsat i licitation

Priser fastsat i licitation

På hospitaler og institutioner er prisen på projekterne ofte fastsat ved licitation. Derfor er konkurrencen hård, så det kræver effektivitet og hurtig påføring at kunne holde akkorden.