Interior Radiator Finish /globalassets/inriver/resources/int-rad.png

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.
Varmefast acrylemalje med lind, smidig konsistens og god sammenflydning. Halvblank, dækket varmefast overflade.
Interior Radiator Finish, til færdigbehandling af træ og metal indendørs, giver en flot overflade med emaljeagtig karakter. Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer op til 80 °C. Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.
  • Flot sammenflydning
  • Hård overflade
  • Tåler konstant varmepåvirkning

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Radiator & Rør

Træ

Finish

40, Halvblank

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Flot sammenflydning
  • Hård overflade
  • Tåler konstant varmepåvirkning
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data