• ...

Flügger Natural Wood Trærens

Fra 159 kr.

Fjerner effektivt fedt, sæbe, voks og snavs
Forbereder effektivt træoverflader inden viderebehandling
Til indendørs brug

Bestil maling

  • Samlet pris 159 kr.
  • Mængde 1 L
  • Produkt Flügger Natural Wood Trærens
  • Varenummer 40441

Produkt Information

Rengøringsmiddel til naturtræ

Rengøring og afrensning af alle træsorter inden behandling med lud, sæbe, olie eller lak. Fjerner fedt, sæbe, voks og snavs.

  • Fjerner effektivt fedt, sæbe, voks og snavs
  • Forbereder effektivt træoverflader inden viderebehandling
  • Til indendørs brug
Tørretid
  • Støvtør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer
  • Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 8 Timer
Miljø

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket. Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn. Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Se alle produktinformationer