Betingelser for Flügger andelen

Betingelser for Flügger Andelen Version.1.2

Flügger tilbyder et bredt sortiment indenfor dekorativ maling, træbeskyttelse, spartelmasse, tapet og malerværktøj i god malermesterkvalitet. Flügger farver-kæden består af knap 150 butikker i Danmark som er ejet af Flügger Denmark A/S samt en række selvstændige franchiseforretninger.

Flügger andelen er et tilbud til danske foreninger, som giver klubbens medlemmer mulighed for at handle med rabat hos Flügger farver, samtidig med at foreningen opnår støtte baseret på medlemmernes køb.

Her kan du Iæse de betingelser som gælder for Flügger andelen. Betingelserne er gældende fra 1. juli 2021.

Kontoen
 • For at benytte Flügger andelen skal foreningen oprette en konto hos de(n) lokale Flügger farver butik(ker), hvor foreningens medlemmer skal kunne handle med rabat via foreningens konto. Oprettelsen sker ved, at foreningen udfylder et oprettelsesskema og angiver de(n) butik(ker),
  hvor medlemmerne skal handle. Når kontoen er oprettet, modtager foreningen en bekræftelse, hvorefter foreningens medlemmer kan handle med rabat, og der beregnes foreningsstøtte på baggrund af de køb som medlemmerne foretager via kontoen.
 • For at din forening kan oprette en Flügger andelen konto, skal foreningen have et cvr nr., samt være en frivillig eller almindelig forening.
 • Kontoen skal oprettes af den som har signeringsrettigheder i foreningen - fx formanden.
 • Kontoen som oprettes er en kontantkonto, hvor alle varer må betales kontant i butikken eller online i forbindelse med købet. Ved online køb anvendes foreningens rabatkode.

Priser
 • Der gives rabat på vejledende udsalgspris på alle Flügger varer.
 • Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
 • Rabatten forudsætter medlemskab i foreningen. Handlende skal opgive foreningen navn eller foreningens kontonummer hos butikken i kassen ved køb.

Foreningsstøtte
 • Der udbetales foreningsstøtte. Procenten beregnes på baggrund af medlemmernes køb efter at rabatten er fratrukket. Foreningsstøtten beregnes på alle køb der er foretaget i perioden den 1. maj til 30. april.
 • Flügger vil inden udgangen af maj sende en oversigt over køb og foreningsstøtte - dækkende for perioden den 1. maj til 30. april, til den mailadresse som er angivet i oprettelsesskemaet.
 • Foreningsstøtten udbetales inden udgangen af juni måned til foreningens bankkontonr. - som er angivet i oprettelsesskemaet.
 • For at få udbetalt foreningsstøtte, må foreningen have optjent minimum kr. 500,- i foreningsstøtte. Er foreningsstøtten under 500,- vil beløbet gå tabt.
 • Foreningen er forpligtet til at informere Flügger om ændringer af kontaktinformationer eller bankkontooplysninger. Ændringerne meldes til de(n) Flügger farver butik(ker), hvor klubben har en konto.

Andet
 • Flügger kan med en frist på 3 måneder opsige eller ændre betingelserne for Flügger Andelen, herunder rabat- og foreningsstøttesatser. Allerede optjent foreningsstøtte udbetales uanset ophør eller ændringer i betingelserne.
 • Overholder foreningen eller dens medlemmer ikke betingelsene for Flügger Andelen, kan kontoen lukkes uden varsel. Allerede optjent foreningsstøtte vil udbetales.
 • Ønsker klubben at lukke den eller de konti, som er opprettet under Flügger andelen, skal foreningen rette henvendelse til de(n) butik(ker), hvor foreningen har kontoen oprettet.
 • De oplysninger om foreningen som registreres i oprettelsesskemaet vil kun benyttes til oprettelse og løbende håndtering af foreningens konto.
 • I forbindelse med den årlige udbetaling, kan Flügger offentliggøre foreningens navn, og oplyse om udbetalingen på SoMe.

Mere om Flügger andelen

Sådan fungerer Flügger andelen

FLÜGGER ANDELEN

Sådan fungerer Flügger andelen

Her kan du læse mere om Flügger andelen
Materiale til Flügger andelen

FLÜGGER ANDELEN

Grafisk materiale til Flügger andelen

Her kan du downloade grafisk materiale til Flügger andelen
Aktiver din klubkonto

FLÜGGER ANDELEN

Skal foreningen oprettes i Flügger andelen?

Her kan du læse om konceptet, fordele og praktiske oplysninger...
Flügger støtter din klub

FLÜGGER ANDELEN

Er du medlem af en forening?

Her kan du læse om medlemsfordele når din klub er medlem af Flügger andelen...