Facade Universal /globalassets/inriver/resources/24325_ff_facade_universal_10l.psd?32ba6775

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

10 L
1.399,00 kr. / stk
3 L
549,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Helmat olieemulsionsmaling som giver en diffusionsåben overflade med god vejrbestandighed. Forventet holdbarhed 12 år.
Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade. Optimalt produktvalg ved fravalg af totalafrensning på tidligere malede underlag. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Helmat ”kalket” udseende
  • Den sikreste løsning på svagt bundne underlag
  • Diffusionsåben

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P273) Undgå udledning til miljøet.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Puds

Beton

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Helmat ”kalket” udseende
  • Den sikreste løsning på svagt bundne underlag
  • Diffusionsåben
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data