Dekso 5 /globalassets/inriver/resources/14922_fl%C3%BCgger_dekso-5_10l_dekso-5-726576.jpg?1a590bf8
Mat vægmaling med lav glans, kombinerer funktion og æstetik med kompromisløs kvalitet.
Dekso 5 har særlige egenskaber som kombinerer funktion og æstetik med kompromisløs kvalitet. Anbefales til lokaler med høje funktionelle og særlige æstetiske krav, der udsættes for tilsmudsning og brugsbetinget slid. Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, blød børste, vand og klud.
  • Vægmaling
  • Lav glans
  • Ekstra robust overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Puds

Beton

Cement

Mursten

Tidl. malet

Gips

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Vægmaling
  • Lav glans
  • Ekstra robust overflade
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data