Facade Silikat Primer /globalassets/inriver/resources/facade_sip-107717.png?0d7f7e5b
Farveløs silikat grunder til mineralske underlag. Færdigbehandles med Facade Silikat.
Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade. Går i forbindelse med underlaget og anvendes inden behandling med Flügger Facade Silikat.
  • Mineralske underlag
  • Forbedrer vedhæftning
  • Kun til Silikat

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne
(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Overflade

Puds

Beton

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Mineralske underlag
  • Forbedrer vedhæftning
  • Kun til Silikat
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data