Flutex 5 Classic /globalassets/inriver/resources/flutex_5c.png
Helmat væg- og loftmaling med lav glans, ekstra god dækkeevne.
Flutex 5C, dækkeevne og hurtig påføring er prioriteret. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid. Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.
  • Væg- og loftmaling
  • Lav glans
  • Ekstra god dækkeevne

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

5, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Væg- og loftmaling
  • Lav glans
  • Ekstra god dækkeevne
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data