Flutex 5S /globalassets/inriver/resources/70673_ff_flutex5s_p7_10l_ecolabel-108335.png?32ba6775
Mat væg- og loftmaling med afdæmpet glans, gode påføringsegenskaber og produktivitet.
Flutex 5S har gode påføringsegenskaber og er det optimale valg når det gælder produktivitet, finish og miljø. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid. Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.
  • Væg- og loftmaling
  • Afdæmpet glans
  • Fyldig

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Puds

Beton

Cement

Tegl

Malet

Gips

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Væg- og loftmaling
  • Afdæmpet glans
  • Fyldig
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data